۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

عرض کنم خدمت دوستان: که ما ملت شریف و بزرگوار ایران از هر رنگ و زبان و در هر محل و مکان حدود یک سی قرنی هست که ازمواهب دیکتاتوری لذت میبریم و کیف می

عرض کنم خدمت دوستان: که ما ملت شریف و بزرگوار ایران از هر رنگ و زبان و در هر محل و مکان حدود یک سی قرنی هست که ازمواهب دیکتاتوری لذت میبریم و کیف میکنیم. قبلش را خبر ندارم و نبودم ! ولی این حدود سی قرن را خبر دارم که استبداد و مخصوصا استبداد آسیائی چه پدری از ما ملت در آورده است.اولش این استبداد عزیز از نوع شهریاری بود!یک هزار و پانصد سالی با خوب و بدش ساختیم و زبان در کام کشیدیم و گاهی که زبان درازی کرد

هیچ نظری موجود نیست: